Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €

Olet täällä

Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

PL 70 (Tulliportinkatu 3), 80101 Joensuu

puh. 013 244 200 (vaihde)

 

  1. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen

  1. Rekisterin yhteyshenkilö

Johdon sihteeri Eeva Jantunen, p. 050 577 7460
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@riveria.fi

  1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Aija Karvinen, puh. 050 311 5821, tietosuojavastaava@riveria.fi

 

  1. Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakasrekisteri

 

  1. 6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus

Riverian verkkokaupan asiakassuhteiden hoitaminen ja tilausten käsittely.

Henkilötietoja kerätään asiakkaan tilausten toimittamisen, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen ja raportoinnin vuoksi.

Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun kuin Riverian verkkokaupan toimintaan.

 

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on asiakkaasta seuraavat tiedot:
 

- nimi ja yhteystiedot

- sähköpostiosoite

- asiakasnumero

- tilaushistoria

- tilatut tuotteet

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä 2 vuotta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

1. Pääsääntöisenä tietolähteenä ovat verkkokaupan asiakkaat tehdessään tilauksia ja maksaessaan verkkomaksujaan.
 

2. Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet verkkokauppaan.

 

9. Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröidyn henkilön nimi ja tilauksen tiedot (tilattava tuote ja esimeriksi vaatteen/kengän mahdollinen koko) luovutetaan tavarantoimittajalle tilauksen toimittamista varten.

Lisäksi henkilötietoja siirretään Riverian taloushallinnon muihin järjestelmiin, kuten kassajärjestelmään ja kirjanpitoon.
 

 Maksupalveluntarjoajasta riippuen tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Ohjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tiedon käsittely on rajattu vain verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi.

Levyille tallennetut tiedot on suojattu käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan järjestelmien sekä verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-suojattuna.
 

Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:
 

-tietojen tarkastusoikeus

-tietojen korjaaminen ja poistaminen

-tietojen käsittelyn rajoittaminen

-tietojen siirto-oikeus

-vastustamisoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa tietonsa kerran vuodessa maksutta.

 

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Yhteystiedot löytyvät selosteen alusta.