Tietosuojaseloste

RekisterinpitäjäPohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
PL 70 (Peltolankatu 4), 80101 Joensuu
puh. 013 244 200 (vaihde) 
Rekisterin vastuuhenkilöHallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen
Rekisterin yhteyshenkilöJohdon sihteeri, Palvelut ja hyvinvointi -toimialan johto, Eeva Jantunen, puh. 050 577 7460
etunimi.sukunimi@riveria.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedotTietosuojavastaava Aija Karvinen, puh. 050 311 5821, tietosuojavastaava@riveria.fi 
Rekisterin nimiVerkkokaupan asiakasrekisteri 
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitusRiverian verkkokaupan asiakassuhteiden hoitaminen ja tilausten käsittely.

Henkilötietoja kerätään asiakkaan tilausten toimittamisen, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen ja raportoinnin vuoksi.

Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun kuin Riverian verkkokaupan toimintaan. 
7. Rekisterin tietosisältöRekisterissä on asiakkaasta seuraavat tiedot:
 – nimi ja yhteystiedot
– sähköpostiosoite
– asiakasnumero
– tilaushistoria
– tilatut tuotteet

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä 2 vuotta.
8. Säännönmukaiset tietolähteet1. Pääsääntöisenä tietolähteenä ovat verkkokaupan asiakkaat tehdessään tilauksia ja maksaessaan verkkomaksujaan.

 2. Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet verkkokauppaan. 
9. Tietojen luovutukset ja siirrotRekisteröidyn henkilön nimi ja tilauksen tiedot (tilattava tuote ja esimeriksi vaatteen/kengän mahdollinen koko) luovutetaan tavarantoimittajalle tilauksen toimittamista varten.

Lisäksi henkilötietoja siirretään Riverian taloushallinnon muihin järjestelmiin, kuten kassajärjestelmään ja kirjanpitoon.

Maksupalveluntarjoajasta riippuen tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
10. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteetOhjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tiedon käsittely on rajattu vain verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi.

Levyille tallennetut tiedot on suojattu käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan järjestelmien sekä verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-suojattuna.

 Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille.
11. Rekisteröidyn oikeudetRekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:
– tietojen tarkastusoikeus
– tietojen korjaaminen ja poistaminen
– tietojen käsittelyn rajoittaminen
– tietojen siirto-oikeus
– vastustamisoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa tietonsa kerran vuodessa maksutta.
 
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Yhteystiedot löytyvät selosteen alusta.